Τεχνικος Ποιοτικου Ελεγχου

στις βιομηχανικες μας εγκαταστασεις, οι οποιες βρισκονται στο Γυαλι - Νισυρου

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα

 • Δειγματοληψία από τα μέτωπα εξόρυξης, τη διαδικασία παραγωγής και τις διαδικασίες φόρτωσης των υλικών του ορυχείου.
 • Εκτέλεση καθημερινών αναλύσεων ρουτίνας καθώς και περιοδικών ελέγχων μέτριας περιπλοκότητας (πχ. Κοκκομετρική ανάλυση, μετρήσεις υγρασίας, δοκιμές απώλειας δια πυρώσεως, pH κλπ.)
 • Περιοδική εκτέλεση πιο εξειδικευμένων δοκιμών (π.χ. διογκωσιμότητα υλικού)
 • Έλεγχος, συντήρηση και βαθμονόμηση μηχανημάτων και εξαρτημάτων ελέγχου
 • Καταχώρηση των αποτελεσμάτων σε ψηφιακό αρχείο
 • Προετοιμασία και παράδοση των ανάλογών αναφορών ελέγχου ποιότητας. Έκδοση των ανάλογων πιστοποιητικών ανάλυσης
 • Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να αποτυπώνονται στα ανάλογα έγγραφα τα οποία θα παραδίδονται κατά περίπτωση στην παραγωγή, στη μεταφορά ως συνοδευτικά έγγραφα, ή στα κεντρικά της εταιρείας
 • Διαχείριση των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας.
 • Συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001

Χαρακτηριστικά υποψηφίου

 • Διπλωματούχος Μηχανικός ΤΕΙ ή άλλης ανώτερης σχολής τεχνικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί.
 • Ικανότητα ελέγχου των διαδικασιών παραγωγής.
 • Οργάνωση, ταχύτητα και ικανότητα λήψης των σωστών αποφάσεων.
 • Γνώση Η/Υ, MS Office και άλλων προγραμμάτων, όπως AutoCad
 • Αγγλικά.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (εάν απαιτηθεί).

Η Εταιρία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και ανάπτυξη των προσόντων.
 • Διαμονή στη Νίσυρο, καθημερινή μετάβαση στο ορυχείο, ημιδιατροφή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στο email: info@aegean-perlites.com , υπ’ όψη Διεύθυνσης